SERVIS
Hodinová sazba servisního technika 400 Kč / h - Hobby stroje
450 Kč / h - Profi stroje
Diagnostika / Zjištěni závady ZDARMA - v případě opravy u nás
600 Kč - hobby
900 Kč - profi
Zapůjčení náhradního stroje u oprav realizovaných u nás od 1. do 7. dne opravy
studenovodní 200 Kč / den
teplovodní 400 Kč / den

od 8. dne opravy - ZDARMA
Skladné 1. měsíc od ukončení opravy ZDARMA
2.-6. měsíc 200 Kč / m2 (minimálně 1m2)
7. měsíc - dle § 656 občanského zákoníku
DOPRAVA
Cena 8 Kč / 1 km
Cestovné 400 Kč / h

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

Jak probíhá oprava u nás:

 • Kontaktujete nás

  Domluvíme postupu servisu - oprava na místě nebo dovoz na místo servisu - Václava Balého 25/1, 153 00 Praha 5 - Radotín

 • Zápůjčka náhradního stroje

  Jsme připraveni na kritické situace pro Vaše podnikání a proto jsme schopni Vám zapůjčit náhraní stroj dle ceníku

 • Diagnostika / odhad ceny

  Náš technik Vám zavolá nebo případně zašle email s informací o odhadované ceně opravy. Částka je orientační a je možné že se změní, v případě rozdílu o více jak 15% Vás budeme opět informovat o ceně.

 • Oprava

  Po odsouhlasení opravy začne náš tým opravovat Váš stroj / zařízení. Proběhne objednávka dílů které nejsou skladem.

 • Ukončení opravy

  Po ukončení opravy je zákazník infromován o ukončení servisnách prací a to telefonicky, SMS, nebo emailem dle kontaktu který zákazník předal servisu. Servisní technik ani jiná osoba není zodpovědná za správnost informací a je poviností zákazníka zkontrolvat zapsané údaje.

 • Skladování opravných zařízení
  • 1.den po skončení opravy - telefonická nebo emailová notifikace o ukončení opravy
  • 7.den po skončení opravy - 1. upomínka
  • 14. den po skončení opravy - 2. upomínka se sdělením o nákladech na uskladnění
  • 30. den po skončení opravy - 3. upomínka se sdělením o nákladech na uskladnění
  • UPOZORNĚNÍ !!!
   Naše skladové prostory jsou limitované a proto u nás máte 1. měsíc skladování ZDARMA.
   2.-6. měsíc je zpoplatňen částkou 200 Kč / m2 (minimální plocha záběru je 1m2/ stroj a účtuje se po celých měsících).
   Po uplynutí 6. měsíců se věc která je předmětem servisu včetně příslušenství řídí § 656 občanského zákoníku.

§ 656 občanského zákoníku

 1. Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
 2. Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.
 3. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

Souhlasím s odběrem novinek